Termeni & Conditii

         LISAMORESI recomandă utilizatorului să citească cu atenţie aceste condiţii înainte de a utiliza gama amplă de servicii care sunt oferite de către LISAMORESI. Prin utilizarea serviciilor, utilizatorul este de acord să respecte por aceste condiţii şi acesta va fi considerat utilizator deplin în momentul în care acesta utilizează în orice mod site-ul web. De fiecare dată când un utilizator utilizează oricare dintre servicii, (spre exemplu: filmuleţe video LISAMORESI, coş de cumpărături, cecuri cadou sau aplicaţii ale LISAMORESI pentru dispozitive mobile), acesta va fi supus de asemenea termenilor şi condiţiilor generale şi condiţiilor particulare aplicabile respectivelor servicii, în cazul în care le utilizează (denumite “Condiţii generale pentru servicii”). Condiţiile generale pentru servicii vor prevala asupra acestor Condiţii de utilizare în caz de discrepanţă între acestea.

 1. Confidenţialitate

         LISAMORESI îi recomandă utilizatorului să revizuiască Política de confidenţialitate a LISAMORESI.

         2. Comunicaţii electronice

De fiecare dată când utilizatorul utilizează un servicu sau trimite către LISAMORESI un e-mail, acesta va comunica în mod electronic cu LISAMORESI. LISAMORESI va lua legătura cu utilizatorul prin intermediul e-mail-ului. În scopul prezentului contract, utilizatorul este de acord să primească comunicări de la LISAMORESI prin intermediul mijloacelor electronice, iar utilizatorul acceptă că toate contractele, notele sau alte notificări şi comunicări cu LISAMORESI vor fi trimise prin intermediul mijloacelor electronice care îndeplinesc orice cerinţă în formă scrisă, cu excepţia cazului în care orice lege aplicabilă cu caracter obligatoriu va necesita o formă diferită de comunicare.

         3. Drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile privind baza de date

Întregul conţinut găzduit şi pus la dispoziţie prin oricare dintre servicii, sum ar fi spre exemplu textul, graficele, logo-urile, butoanele, imaginile, clipurile audio, descărcările digitale şi colecţiile de date sunt proprietate a LISAMORESI sau a furnizorilor săi de conţinut şi sunt protejate prin legile de registru din Romania, precum şi prin legislaţia internaţională privind drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor şi drepturile privind baza de date. Totalitatea conţinutului găzduit sau pus la dispoziţie prin intermediul oricărui serviciu este proprietate exclusivă a LISAMORESI, şi este protejată prin legile din Romania şi legile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile privind baza de date.

Nu este permisă extracţia sistematică şi nici reutilizarea a oricărei părţi a conţinutului de pe site-ul web şi a niciunui dintre celelalte servicii fără consimţământul extres al LISAMORESI, oferit în scris. În mod special, nu este permisă utilizarea unor instrumente sau roboţi de căutare şi extragere de date pentru extracţia (fie vorba de o dată sau de mai multe ocazii) de părţi substanţiale a niciunui serviciu pentru reutilizarea acestuia fără consimţământul expres al LISAMORESI, oferit în scris. De asemenea, utilizatorilor nu le este permis să creeze şi nici să publice propriile lor baze de date atunci când acestea conţin părţi substanţiale din oricare dintre serviciile LISAMORESI. 

 4. Conţinut generat de utilizator

         4.1 Dacă un utilizator adaugă pe site-ul web idei, comentarii, întrebări, date, grafice, opinii, desene, personalizări sau alte tipuri de informaţii, incluzând informaţii din ziare, camere de chat sau orice altceva din afara site-ului web (denimit în continuare “Conţinut generat de utilizator”), acest conţinut va deveni proprietate exclusivă a LISAMORESI.
Conţinutul generat de utilizator va fi considerat neconfidenţial şi din această cauză LISAMORESI vor fi autorizaţi să utilizeze sau să divulge respectivul conţinut în orice mod fără să îşi asume responsabilitatea pentru acesta şi fără să fie nevoie să-i comunice în prealabil acest lucru utilizatorului. Conţinutul generat de utilizator sau orice altă informaţie pe care utilizatorul o trimite pe site-ul web nu va trebui să fie, nici să conţină, material ofensiv, pornografic, defăimător, blasfemitor, ilegal sau care poate încălca orice lege în vigoare, fie ea civilă, penală sau religioasă. Utilizatorul garantează că întreg materialul pe care îl transmite către LISAMORESI este proprietatea sa şi nu a fost copiat nici integral şi nici parţial de la terţe părţi. LISAMORESI le solicită utilizatorilor să nu trimită prin site-ul web Web şi nici prin orice alt mijloc nimic cu caracter Confidenţial, referitor la care LISAMORESI nu îşi asumă responsabilitatea să îi păstreze confidenţialitatea. LISAMORESI nu au, iar utilizatorul este de acord că nu au, nicio obligaţie de a revizui Conţinutul generat de utilizator. Utilizatorul acceptă faptul că LISAMORESI nu sunt responsabili în niciun mod de respectivul conţinut, iar LISAMORESI nu garantează precizia, integritatea sau calitatea acestuia. De asemenea, LISAMORESI nu pot asigura faptul că pe site-ul web nu va apărea Conţinut generat de utilizator care poate fi dăunător, inexact, înşelător, ofensiv, ameninţător, defăimător, ilegal sau inacceptabil în orice fel.
Utilizatorul recunoaşte faptul că LISAMORESI, prin posibilitatea de a accesa şi vedea pe site-ul web Conţinutul generat de utilizator, acţionează doar ca şi canal pasiv cu privire la respectiva transmitere şi astfel nu îşi asumă în niciun fel nicio obligaţie sau responsabilitate legate de Conţinutul generat de utilizator, şi nici activităţile utilizatorului pe site-ul web. Fără a limita caracterul general al celor menţionate mai sus, utilizatorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că informaţiile, materialele şi opiniile exprimate sau incluse în orice Conţinut generat de utilizator nu trebuie să coincidă cu cele ale LISAMORESI, filialele sale sau firmele asociate sau cu cele ale furnizorilor săi de conţinut.
4.2 Fără a aduce atingere celor de mai sus, utilizatorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că LISAMORESI deţine dreptul absolut de a controla la discreţia sa Conţinutul generat de utilizator care va fi trimis pe site-ul web. În plus, LISAMORESI îşi rezervă dreptul de a modifica, edita sau refuza să posteze sau să şteargă Conţinutul generat de utilizator, fie în totalitate sau parţial, din orice motiv sau fără motiv, precum şi de a divulga unor terţe părţi respectivul Conţinut generat de utilizator şi toate circumstanţele legate de transmiterea acestuia.
Utilizatorul este de acord cu faptul că LISAMORESI nu are nicio obligaţie de a utiliza sau răspunde la Conţinutul generat de utilizator. Utilizatorul este de acord că va trebui să notifice imediat LISAMORESI în scris în cazul in care va apărea orice tip de conţinut inacceptabil pe site-ul web. LISAMORESI va face eforturi de bună credinţă în pentru investigarea oricărei acuzaţii rezultate din încălcarea acestor Condiţii generale privind Conţinutul generat de utilizator, însă (a) nu poate garanta editarea şi ştergerea respectivului Conţinut generat de utilizator, astfel că acesta poate continua să apară, fie implicat sau nu în respectiva acuzaţie, y (b) nu vor fi responsabili în niciun fel pentru editarea, ştergerea sau păstrarea oricărui Conţinut generat de utilizator.
4.3 Orice utilizare efectuată de către utilizator prin orice conţinut pe site-ul web, care include (fără limitare) Conţinutul generat de utilizator, va reprezenta doar responsabilitatea utilizatorului. Fără a limita caracterul general al celor menţionate mai sus, utilizatorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că LISAMORESI nu sunt responsabili în niciun mod de Conţinutul generat de utilizator care oferă sfaturi medicale sau orice conţinut egat de antrenamente fizice, exerciţii sau diete în general. LISAMORESI îi recomandă utilizatorului să solicite întotdeauna sfatul medicului sau alt profesionist în sănătate, calificat în ceea ce priveşte posibilele întrebări pe care le poate avea în legătură cu sănătatea sau programele de antrenament fizic.
4.4 Utilizatorul acceptă în mod expres să nu trimită şi nici să divulge conţinut prin intermediul site-ului web, care la discreţia absolută a LISAMORESI este considerat abuziv, ameninţător, hărţuitor, defăimător, obscen, care personifică alte persoane, fraudulos, înşelător, care induce în eroare, încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice alt tip de proprietate intelectuală a unor terţe părţi, care invadează viaţa privată sau drepturile de imagine, care încalcă orice tip de drept al LISAMORESI sau al altor părţi, care sunt ilegale sau inadecvate, după cum consideră LISAMORESI.
Utilizatorul acceptă să nu încarce conţinutul unei reclame comerciale pe site-ul web şi acceptă să nu utilizeze conţinutul de pe site-ul web în niciun mod pentru a invita alte persoane să se alăture sau să utilizeze orice serviciu comercial online, sau organizaţie care se oferă. Site-ul web îi va solicita utilizatorului să se înregistreze şi să accepte aceste Condiţii de utilizare înainte de a putea trimite sau divulga Conţinutul general de utilizator.
4.5 Utilizarea informaţiilor furnizate. În cazul în care Conţinutul generat de utilizator prezintă price tip de drept de proprietate intelectuală, LISAMORESI vor deveni proprietari ale respectivelor drepturi. În cazul în care conţinutul generat de utilizator prezintă drepturi de proprietate intelectuală care îi aparţine aceluiaşi, utilizatorul va ceda respectivele drepturi către LISAMORESI în momentul în care se va publica Conţinutul pe site-ul web sau în momentul în care îl trimite către LISAMORESI.
În cazul în care tot ce a fost salvat anterior nu a fost valabil sau nu a fost suficient pentru a garanta LISAMORESI utilizarea liveră a Conţinutului generat de utilizator, Utilizatorul este de acord şi garantează că LISAMORESI sunt liberi să utilizeze în totalitate sau parţial Conţinutul generat de utilizator care a fost publicat, trimis către LISAMORESI sau creat în acelaşi timp cu utilizarea site-ului web sau care va fi inclus în orice comunicare a utilizatorului cu LISAMORESI, fără compensare sau confirmare, în orice scop, care include dar fără să se limiteze la acesta, dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea de produse şi servicii, precum şi crearea, modificarea sau îmbunătăţirea site-ului web sau a altor produse sau servicii. Utilizatorul recunoaşte şi este de acord să nu efectueze niciun tip de reclamaţie către LISAMORESI sau alte părţi legate de Conţinutl generat de utilizator care a fost creat, publicat sau trimis către acesta sau terţe părţi, în cazul în care va fi utilizat (în sensul discutat mai sus) de către LISAMORESI sau de către terţe părţi.

           5. Mărci înregistrare şi drepturi de autor pe site-ul web

Toate numele de mărci comerciale, numele de produse şi titlurile utilizate pe site-ul web sunt mărci înregistrate sau denumiri comerciale ale LISAMORESI sau mărci înregistrate sau denumiri comerciale o ale terţelor părţi. Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze sau să reproducă niciuna dintre aceste mărci înregistrate sau denumiri comerciale, deoarece acest lucru ar reprezenta o încălcare a drepturilor proprietarilor acestora.

Toate desenele, textele, documentele, filmuleţele video, filmele, muzica şi/sau alte servicii, precum şi selectarea şi distribuirea acestora, precum şi toate compilările software, codul sursă de bază (incluzând aplicaţiile) şi tot restul materialului de pe site-ul web sunt protejate prin drepturile de autor ale LISAMORESI sau a furnizorilor săi de conţinut. Utilizatorul va fi autorizat doar să realizeze copii electronice sau să împrime pe hârtie acele părţi de pe site-ul web care sunt necesare pentru efectuarea unei comenzi sau pentru a utiliza site-ul web ca şi sursă de cumpărături.
Utilizatorul nu este autorizat să folosească în alt mod aceste informaţii şi materiale de pe site-ul web, lucru care include şi reproducerea în alte scopuri decât cele menţonate mai sus, modificatea acestuia, distribuirea sau reeditarea. Si dacă utilizatorul doreşte să utilizeze materiale sau informaţii de pe site-ul web, acesta va trebui să obţină în prealabil un acord în scris din partea LISAMORESI.
În plus, graficele, logo-urile, antetele de pagină, butoanele, script-urile şi denumirile de servicii care apar incluse sau sunt disponibile prin intermediul serviciilor sunt mărci înregistrate sau reprezintă imaginea comercială a LISAMORESI. nu vor putea fi utilizate nici mărcile înregistrate şi nici imaginile comerciale ale LISAMORESI în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu aparţine LISAMORESI şi în niciun mod care ar putea să producă confuzie între utilizatori sau care poate subevalua sau discredita LISAMORESI. Restul semnelor distinctive înregistrate care nu sunt proprietate a LISAMORESI şi care apar incluse sau sunt disponibile prin intermediul serviciilor aparţin proprietarilor respectivi ai acestora, care pot să fie sau nu afiliaţi sau legaţi în orice mod de LISAMORESI, sau finanţati de către LISAMORESI.

          6. Brevete

Diferite brevete care aparţin LISAMORESI sunt aplicabile serviciilor, precum sunt funcţiile şi serviciile accesibile prin intermediul site-ului web sau prin alte mijloace. Pe de altă parte, diferite părţi ale serviciilor funcţionează sub diferite licenţe a unuia sau a mai multor brevete.

          7. Licenţă şi acces

Pornind de la respectarea de către utilizator a acestor Condiţii de utilizare şi Condiţii generale pentru servicii aplicabile, precum şi plata preţului aplicabil, în cazul său, LISAMORESI acordă utilizatorului o licenţă limitata dar nu exclusivă, netransferabilă şi fără posibilitatea de a fi sub-licenţiată, pentru a accesa şi utiliza serviciile în scopuri personale şi nu comerciale. Această licenţă nu include niciun drept de revânzare şi nici de uz comercial al serviciilor şi nici al conţinutului acestora, şi niciun drept de a păstra sau utiliza orice listă de produse, descrieri sau preţuri. De asemenea, nu este inclus dreptul de a realiza niciun uz derivat din servicii şi nici din conţinutul acestora, nici descărcarea sau copierea a oricăror informaţii în beneficiul unei intreprinderi, nici utilizarea de instrumente sau roboţi de căutare şi extragere de date sau similar.

LISAMORESI şi furnizorii săi de licenţe, furnizorii, editorii, titularii de drepturi sau alţi furnizori de conţinut, îşi rezervă orice drept care nu este cuprins în mod expres în aceste Condiţii de utilizare sau în Condiţiile generale privind serviciile.
Nu este permisă reproducerea, duplicarea, copierea, vânzarea, revânzarea, sau exploatarea de niciun tip a serviciilor LISAMORESI în niciun mod pentru scopuri comerciale, în toate cazurile, fără consimţământul primit în prealabil în scris de la LISAMORESI.
De asemenea, nu este permisă utilizarea de tehnici de framing pentru a introduce orice marcă comercială, logo sau altă informaţie protejată prin drepturile de autor (incluzând imaginile, textele, design-ul de pagină sau formatele) ale LISAMORESI fără consimţământul oferit în scris în prealabil pentru acest lucru. Nu este permisă utilizarea de meta etichete (meta tags) şi nici a oricărui alt “text ascuns” care utilizează numele sau mărcile înregistrate ale LISAMORESI, fără consimţământul acestora oferit în scris în prealabil.
LISAMORESI vă sfătuieşte şi vă încuraează să utilizaţi în mod corect serviciile. Utilizatorului nu i se permite decât utilizarea serviciilor LISAMORESI în mod legal. Orice încălcare de către utilizator a acestor Condiţii de utilizare sau a Condiţiilor generale prvind serviciile va duce la anularea permisului sau la licenţa oferită de către LISAMORESI.

   8. Utilizarea serviciilor

          Utilizatorul nu va putea utiliza serviciile în următoarele cazuri: (i) în orice mod care cauzează, sau poate cauza, daune sau prejudicii oricărui dintre servicii, sau întreruperea accesului la acestea, sau (ii) în orice scop fraudulos, cu scopul săvârşirii unei infracţiuni sau a unei activităţi ilegale de orice alt tip, sau (iii) pentru a genera orice tip de problemă, inconvenient sau anxietate LISAMORESI sau unei terţe părţi.

Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la servicii, de a anula orice conturi şi de a elimina sau modifica orice conţinut în cazul in care utilizatorul nu urmează legislaţia în vigoare, prezentele Condiţii de utilizare sau orice alţi termeni şi condiţii sau politici in vigoare.

           9. Opinii, comentarii, comunicări şi alt conţinut

Utilizatorii îşi pot publica propriile opinii şi comentarii precum pot să publice şi alt conţinut, să trimită comunicări, sugestii, idei, comentarii, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu se dovedeşte a fi ilegal, obscen, abuziv, reprezintă o presupusă ameninţare sau defăimare, sai invadează viaţa privată a terţelor părţi, încalcă drepturi de proprietate intelectuală, sau in orice altă formă care se dovedeşte a fi ofensivă pentru terţe părţi sau inacceptabile, şi nici care conţin virus informatic, propagandă politică sau conţinut publicitar, scrisori în lanţ, trimitere masivă de e-maul-uti sau reprezintă orice alt tip de “spam”. Nu este permisă utilizarea adreselor de e-mail false, nici uzurparea identităţii unei alte persoane sau entităţi, nici falsificarea în orce alt mod a originii oricărui alt conţinut.                              LISAMORESI îşi rezervă dreptul de a şterge sau modifica orice conţinut. Dacă consideraţi că un anumit conţinut al serviciilor sau oricare material a cărui vânzare a fost promovat publicitar astfel include orice afirmaţie defăimătoare, sau dacă se consideră că drepturile sale de proprietate intelectuală au fost incălcate prin orice element sau informaţie disponibilă în servicii, LISAMORESI va solicia utilizatorilor să înştiinţeze imediat prin intermediul e-mail-ului furnizat pentru astfel de situaţii.
Prin publicarea oricărui conţinut sau prin przentarea oricărui material pentru publicare, cu excepţia cazului în care se indică altfel, utilizatorul acordă: (a) în favoarea LISAMORESI, dreptul non-exclusiv, gratuit şi susceptibil de cedare completă şi transfer în favoarea unei terţe părţi, de a utiliza, reproduce, modifice, adapteze, publice, traducă, creezi şi exploateze orice lucrări derivate şi să distribuie şi să expună conţinutul în toată lumea şi prin intermediul oricărui mijloc, şi (b) în favoarea LISAMORESI, sub-licenţiaţii săi şi cei care derivă din titlul                     LISAMORESI, dreptul de a utiliza numele furnizat pentru dumneavoastră în legătură cu acel conţinut, dacă aşa se va decide. Această dispoziţie nu presupune cedarea niciunui drept moral.
Utilizatorul acceptă caracterul irevocabil a drepturilor astfel conferite în timpul întregii durate de protecţie recunoscut prin dreptul de proprietate individuală asupra conţinutului şi materialului identificat mai sus. De asemenea, utilizatorul se angajează să efectueze orice actualizare suplimentară care va fi necesară pentru a oficializa cedarea drepturilor de care dispune în favoarea LISAMORESI, incluzând abonamentul la orice instrumente şi documentaţie, la cererea noastră.
Utilizatorul declară şi garantează ca este titularul totalităţii de drepturi privind conţinutul care ar putea fi publicat, acţionând şi garantând astfel că data de referinţă al respectivului conţinut sau material este: (i) acelaşi sau exact, şi că (ii) utilizarea respectivului conţinut sau material nu implică nicio încălcare a niciuneia dintre politicile sau directivelor în vigoare ale LISAMORESI, şi nici nu va aduceniciun niciunei persoane sau entităţi (garantând de asemenea aptul că conţinutul sau materialul în cauză nu are caracter defăimător). Utilizatorul este de acord să elibereze LISAMORESI de orice reclamaţie de către terţe părţi contra LISAMORESI, derivate sau in legătură cu respectivul conţinut sau materiale, cu excepţia cazului in care măsura la care duce respectiva responsabilitate derivă din lipsa de suprimare corespunzătoare a LISAMORESI, referiotr la respectivul conţinut sau material, după ce s-a făcut notificarea referitoare la caracterul ilegal al respectivului conţinut sau material.

           10. Reclamaţii privind proprietatea intelectuală

LISAMORESI respectă proprietatea intelectuală a terţelor părţi. Dacă utilizatorul consideră că drepturile sale de proprietate intelectuală au fost obiectul încălcării, LISAMORESI solicită sa se comunice acest fapt.

           11. Responsabilitatea LISAMORESI

11.1 LISAMORESI resprezintă unicul responsabil cu privire la daunele pe care utilizatorul le poate suferi în cazul în care acele daune derivă dintr-o nerespectare din partea LISAMORESI a condiţiilor contractuale avute cu utilizatorul sau în cazul in care responsabilitatea LISAMORESI se va dovedi a fi aplicabilă în temeiul dreptului.
11.2 În cazul în care utilizatorul a suferit daune legate de relaţiile cu activităţile LISAMORESI prin intermediul site-ului web, responsabilitatea LISAMORESI se va limita la: a) daunele cauzate de produsele LISAMORESI b) costuri rezonabile şi care pot fi demonstrate, pe care utilizatorul a trebuit să se facă pentru a determina cauza şi valoarea daunelor menţionate la punctul a) c) cheltuieli rezonabile şi care pot fi demonstrate, pe care utilizatorul a trebuit să le facă pentru a evita sau a reduce daunele menţionate la punctul a). Rambursarea maximă pentru daune produse anterior va fi, dacă va fi cazul, egală cu suma de cumpărare a respectivelor produselor LISAMORESI.
11.3 LISAMORESI nu sunt responsabili pentru daunele produse de terţe persoane, legate de utilizarea oricăruia dintre produsele sale. LISAMORESI nu sunt responsabili pentru daunele pe care le-a putut produce utilizatorul prin uz necorespunzător al oricăruia dintre produsele LISAMORESI.
11.4 LISAMORESI nu sunt responsabili pentru daunele legate de orice informaţie incompletă care se găseşte pe site-ul web.
11.5 În cazul in care utilizatorului i-au fost produse daune printr-un comportament inadecvat sau neglijent sau deliberat din partea LISAMORESI, nu se va aplica niciuna dintre aplicările specificate în această clauză.
LISAMORESI vor depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea, fără întreruperi, ale serviciilor, precum şi lipsa de erori în orice transmisie de informaţii care ar putea avea loc. Cu toate acestea, având în vedere natura însăşi a internetului, nu este posibil să fie garantate astfel de xtreme. În plus, accesul la servicii va putea fi ocazional suspendat sau restricţionat cu ocazia efectuării de servicii de reparaţie sau intreţinere, sau cu ocazia introducerii de noi produse sau servicii. LISAMORESI va încerca să limiteze frecvenţa şi durata unor astfel de suspendări şi restricţionări.
LISAMORESI nu vor fi responsabili pentru (i) orice pierderi care nu au fost atribuite unei încălcări din partea sa, (ii) pierderi comerciale (incluzând pierderea de profit, de venituri, de contracte, de economii anticipate, de date, pierderea fondului comercial sau de cheltuieli inutile suportate), nici de (iii) orice pierdere indirectă sau survenită pe cale de consecinţă care nu a fost rezonabil previzibilă pentru ambele părţi în momentul in care utilizatorul a început să utilizeze serviciile. LISAMORESI nu vor fi responsabili pentru nicio întârziere sau nerespectare a obligaţiilor sale derivate din prezentele condiţii, în cazul in care întârzierea sau nerespectarea a fost legată de nişte circumstanţe în afara controlului său rezonabil. Această dispoziţie nu afectează dreptul utilizatorului care achiziţionează un produs LISAMORESI să primească produsul sau prestaţia referitoare respectivul serviciu într-un termen rezonabil, sau să primească rambursarea corespunzătoare în cazul in care LISAMORESI nu poate furniza anumite produse sau servicii într-un termen rezonabil, din orice cauză care ţine de controlul rezonabil al LISAMORESI.
Nimic din ce este menţionat în prezentele condiţii nu limitează sau exclude responsabilitatea LISAMORESI în caz de fals, nici în caz de deces sau daune personale legate de neglijenţă sau faptelor ilegale săvârşite cu intenţie de către LISAMORESI

           12. Legea în vigoare

Aceste condiţii sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legile din Romania, excluzând în mod expres aplicarea Convenţiei ONU privind Contractele de cumparare şi vânzare internaţională de mărfuri. Ambele părţi, LISAMORESI şi utilizatorul acceptă să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Romnia, ceea ce înseamnă că utilizatorul îşi va putea cere drepturile ca şi consumator în raport cu aceste Condiţii de utilizare, în Romania.

           13. Modificarea serviciului sau modificarea condiţiilor

LISAMORESI îşi rezervă dreptul de a efectua în orice moment modificări ale serviciilor LISAMORESI, ale politicilor sale şi a termenilor şi condiţiilor, incluzând aceste Condiţii de utilizare şi Condiţii generale privind serviciile. Utilizatorul va fi supus termenilor şi condiţiilor, politicilor, Condiţiilor de utilizare şi Condiţiilor generale privind serviciile existente la data la care utilizează serviciile LISAMORESI. Dacă oricare dintre aceste Condiţii de utilizare sau dintre Condiţiile generale privind serviciile va fi declarată nevalidă, nulă din orice cauză de ineficienţă, această condiţie va fi exclusă fără ca respectiva condiţie să poată afecta validitatea sau aplicabilitatea restului condiţiilor

           14. Renunţare

În cazul nerespectării de către utilizator a acestor Condiţii de utilizare (chiar în cazul în care LISAMORESI decide să nu îşi exercite un drept sau acţiune împorivă în situaţii specifice), LISAMORESI va putea face uz de toate drepturile şi acţiunile necesare.

           15. Minori

LISAMORESI nu vinde produse minorilor. Produsele pentru copii pe care LISAMORESI le oferă trebuie cumpărate de persoane majore. Minorii sub 18 ani vor putea utiliza doar serviciile, sub supravegherea tutorelui legal.

           16. Procedura şi notificarea privind încălcarea drepturilor

Dacă utilizatorul consideră că unul dintre drepturile sale a fost încălcat, LISAMORESI îl invită să trimită la adresa serviciului de relaţii cu clienţii toate comentariile şi plângerile sale.
Notă importantă: furnizarea de informaţii false, înşelătoare sau incorecte în notele şi comunicările trimise către LISAMORESI poate duce la atât la responsabilităţi civile, cât şi la responsabilităţi penale. În cazul în care utilizatorul are îndoieli, LISAMORESI îi recomandă să consulte un consilier juridic.